Funkcja charakterystyczna zbioru

Funkcja charakterystyczna zbioru – jedno z pojęć matematycznych mających zastosowanie w teorii matematyka .php'>miary i teorii ciągów funkcji mierzalnych Przykładem funkcji charakterystycznej jest funkcja Dirichleta funkcja charakterystyczna zbioru liczb wymiernych).Niech A będzie dowolnym zbiorem, zaś B jego podzbiorem, . Funkcją charakterystyczną zbioru lub indykatorem B nazywamy funkcję rzeczywistą określoną następującym wzorem:Oznaczeniem funkcji charakterystycznej zbioru jest bądź .