Funkcja całkowalna

Funkcja całkowalna – funkcja, dla której istnieje całka w sensie danej teorii całki. Mamy na przykład funkcje całkowalne w sensie Riemanna, Lebesgue'a, Stieltjesa i in.Każda funkcja całkowalna w sensie Riemanna jest całkowalna w sensie Lebesgue'a, lecz nie na odwrót.Podczas gdy teoria całek i funkcji całkowalnych (w różnych znaczeniach) jest bardzo rozbudowana, najczęściej całkowalność rozumie się w znaczeniu teorio matematyka .php'>miarowym przedstawionym poniżej. To podejście jest w matematyka .php'>miarę bezpośrednim uogólnieniem idei francuskiego matematyka Henri Lebesgue'a, który wprowadził te pojęcia dla przypadku funkcji na matematyka .php'>przestrzeniach euklidesowych wyposażonych w naturalną matematyka .php'>miarę Lebesgue'a.Czytelnika zainteresowanego głębszym zrozumieniem tej tematyki odsyłamy do klasycznej już książki Paula Hamosa Ustalmy matematyka .php'>przestrzeń mierzalną z matematyka .php'>miarą .Ustalmy matematyka .php'>przestrzeń mierzalną z matematyka .php'>miarą .