Forma Pfaffa

Forma Pfaffa (wyrażenie Pfaffa) - rodzaj formy różniczkowej Forma różniczkowa nosi nazwę formy Pfaffa jeżeli jest wyrażona wzoremgdzieW ogólnym przypadku forma Pfaffa nie musi być różniczką zupełną. Wynika stąd, że całka z niej nie jest określona, ponieważ zależy od drogi całkowania. W szczególności całka po drodze zamkniętej nie musi równać się 0W termodynamice forma Pfaffa służy do oznaczania zmian wielkości, które nie są funkcjami parametrów stanu (nie mają różniczki zupełnej). Do takich wielkości należy ciepło i praca.