Figura przestrzenna

Figura matematyka .php'>przestrzenna jest to dowolny zbiór punktów w matematyka .php'>przestrzeni trójwymiarowej, który nie jest zawarty w jakiejś płaszczyźnie.Przykłady figur przestrzennych: