Epimorfizm

Epimorfizm ze struktury w strukturę to funkcja na z uniwersum w uniwersum , która zachowuje funkcje, relacje i wyróżnione elementy Inaczej mówiąc jest to homomorfizm typu "na".