Ekstrapolacja (matematyka)

Ekstrapolacja – prognozowanie wartości pewnej zmiennej lub funkcji poza zakresem, dla którego mamy dane, przez dopasowanie do istniejących danych pewnej funkcji, następnie wyliczenie jej wartości w szukanym punkcie Pokrewną metodą jest matematyka .php'>interpolacja gdzie po dopasowaniu funkcji wyliczamy jej wartość pomiędzy znanymi jej punktami Do obliczenia pewnej wielkości stosuje się metodę numeryczną z parametrem h. Wynikiem jej działania jest F(h). wartością dokładną jest F(0). Trudności obliczeniowe rosną gdy h maleje.Zakładamy, że znamy postać rozwinięcia (p1 < p2 < p3 < ... )F(0) ekstrapolujemy na podstawie kilku obliczonych wartościEkstrapolacja iterowana Richardsona pozwala na utworzenie ciągu funkcji , którego n-ty wyraz ma rozwinięcie:Sposób obliczeń: dana wartość początkowa h0 i liczba q> 1 stosuje się wzór rekurencyjny:Różnica progresywna