Ekonofizyka

Ekonofizyka (ang. econophysics, niem. Wirtschaftsphysik) - nowe podejście w ekonometrii zajmujące się zastosowaniem metod matematycznych stosowanych dotychczas w fizyce, w naukach ekonomicznych - zwłaszcza do badania systemów ekonomicznych. Na potrzeby ekonomii wykorzystywane są najnowsze koncepcje i metody fizyki, takie jak: teoria macierzy przypadkowych, zjawiska krytyczne, skalowanie fraktale, multifraktale, chaos deterministyczny (teoria chaosu), teoria turbulencji, sieci złożone, teoria fal Elliotta, teoria strun, fluktuacje teoria gier teoria katastrof. W szczególności dużym sukcesem okazało się zastosowanie narzędzi fizyki układów złożonych (m.in. metoda Monte Carlo prawa potęgowe skalowania skalowanie wielowymiarowe) do analizy danych finansowych Ekonofizyka to interdyscyplinarne podejście do zagadnień ekonomicznych uwzględniające przede wszystkim metody fizyczne i matematyczne ale także symulacje komputerowe (informatykę). Kilka uczelni w Polsce oferuje specjalność ekonofizyka Studia zapewniają podstawową wiedzę w zakresie:Szczególny nacisk w oferowanej specjalności położony został na wykorzystanie metodologii fizyki do praktycznej analizy zachowań rynków kapitałowych. Absolwenci będą profesjonalnymi analitykami (specjalistami w dziedzinie modelowania procesów ekonomicznych i finansowych) i będą mogli podjąć pracę w bankach, firmach ubezpieczeniowych, dużych korporacjach.