Dysjunkcyjny operator binarny

21 jpg' alt='Dysjunkcyjny_operator_binarny'>
Dysjunkcyjny operator binarny to konstrukcja, która ułatwia rozumowania dotyczące składni wyrażeń logicznych. Jest to dowolne wyrażenie , które jest spełnione dokładnie wtedy, gdy choć jedno z wyrażeń p i q jest w pewnym ustalonym stanie, niezależnie od stanu drugiego z nich. Zależnie od operatora może to oznaczać albo pozytywne albo negatywne wystąpienie.Wyrażenie, którego głównym operatorem jest dysjunkcyjny operator binarny (pojedynczą negację uważa się za część wyrażenia) oznacza się β, a podwyrażenia - z których przynajmniej jedno musi być spełnione - oznaczamy 1 i 2