Dylemat

Dylemat (z gr. dilemmaton) - w logice tradycyjnej niezawodne schematy wnioskowań, w których przesłankami są dwa zdania warunkowe i alternatywa (nierozłączna). Wyróżniono cztery typy takich schematów wnioskowań: dylemat konstrukcyjny (prosty), dylemat konstrukcyjny złożony, dylemat destrukcyjny (prosty) i dylemat destrukcyjny złożony. Każdemu z nich na gruncie klasycznego rachunku zdań odpowiada właściwe prawo logiczne Dylemat konstrukcyjny prosty jest schematem o postaci Dylematowi konstrukcyjnemu prostemu odpowiada w klasycznym rachunku zdań prawo dylematu konstrukcyjnego prostego o postaci Dylemat konstrukcyjny złożony jest schematem o postaci Dylematowi konstrukcyjnemu złożonemu odpowiada w klasycznym rachunku zdań prawo dylematu konstrukcyjnego złożonego o postaci Dylemat destrukcyjny prosty jest schematem o postaci Dylematowi destrukcyjnemu prostemu odpowiada w klasycznym rachunku zdań prawo dylematu destrukcyjnego prostego o postaci Dylemat destrukcyjny złożony jest schematem o postaci Dylematowi destrukcyjnemu złożonemu odpowiada w klasycznym rachunku zdań prawo dylematu destrukcyjnego złożonego o postaci .