Dwukąt sferyczny

Dwukąt sferyczny - figura geometryczna, część sfery ograniczona dwiema płaszczyznami przechodzącymi przez jej środek. Inaczej, dwukąt jest przecięciem sfery i kąta dwuściennego.Dwukątem jest np. część powierzchni Ziemi znajdująca się między dwoma południkami.Powierzchnia dwukąta zdefiniowanego przez sferę o promieniu r oraz kąt dwuścienny o rozwartości γ wynosi 2γr2