Droga (teoria grafów)

Droga – w teorii grafów to taka ścieżka, w której wierzchołki są różne (z wyjątkiem ewentualnej równości wierzchołków pierwszego i ostatniego).