Dowód formuły zdaniowej w oparciu o zbiór aksjomatów klasycznego rachunku predykatów

14 jpg' alt='Dow%C3%B3d_formu%C5%82y_zdaniowej_w_oparciu_o_zbi%C3%B3r_aksjomat%C3%B3w_klasycznego_rachunku_predykat%C3%B3w'>
Dowodem formuły zdaniowej A w oparciu o zbiór aksjomatów KRP nazywamy skończony ciąg formuł zdaniowych, którego ostatnim wyrazem jest formuła A, taki, że dowolna formuła zdaniowa będąca wyrazem tego ciągu:Dowodem nazywamy więc derywację w oparciu o zbiór aksjomatów KRP.