Derive

Derive – program z rodziny CAS (Computer Algebra System), który pozwala na wykonywanie obliczeń symbolicznych i numerycznych z wielu działów matematyki Program powstał jako rozwinięcie programu muMath napisanego na początku lat 80 i rozprowadzanego przez Microsoft. Derive napisany został w specjalnie stworzonej do tego celu implementacji Lispu – muLISP-ie. Krótkie kalendarium z historii programu:Obecnie właścicielem praw autorskich do programu jest firma Texas Instruments.Zwartość kodu programu umożliwiła zaimplementowanie go w kalkulatorach podręcznych TI-89, TI 92 TI 92 Plus i Voyage 200 firmy Texas Instruments.Program jest intuicyjny w obsłudze. Jego możliwości to między innymi:Od 1994 roku wydawane jest czasopismo International Derive Journal. Ma ono popularyzować zastosowania programu w edukacji. W krajach zachodnich Derive jest dość powszechnie wykorzystywany w szkolnictwie średnim.Opracowano za wiedzą i zgodą autora na podstawie informacji ze strony http://www.eduapple.pl/zsmkpyskowice/derive/