Deformacja kartograficzna

Deformacja_kartograficzna
Deformacja kartograficzna – niedokładność odległości na matematyka .php'>mapie ze skalą główną, odległości kątów i kierunków na matematyka .php'>mapie z rzeczywistymi. Niemożliwa do całkowitego uniknięcia z powodu kształtu kuli ziemskiej. Niedokładności są różne dla każdego odwzorowania np. odwzorowanie walcowe - zniekształcone odległości