Deflate

Deflate to algorytm kompresji oparty o LZ77 i kodowanie Huffmana.Jest on określony standardem RFC 1951 RFC 1950 oraz RFC 1952 określają formaty używane do składowania danych skompresowanych za pomocą algorytmu deflate Jest on używany m.in. w formacie PNG oraz programach gzip i PKZIP.Popularna wolnodostępna implementacja algorytmu znajduje się w bibliotece zlib.