Cosinusy kierunkowe

Cosinusy kierunkowe – liczby opisujące kierunek wektora w matematyka .php'>przestrzeni Jeżeli dany jest wektor o współrzędnych (wartościach rzutów na osie układu współrzędnych) i tworzy on odpowiednio z osiami kąty α, β i γ, to cosinusami kierunkowymi wektora są liczby:gdzie jest długością wektora .Kwadraty cosinusów kierunkowych danego wektora sumują się do jedności: