Continuum

Continuum (z łac. ciągłość) - pojęcie używane w matematyce do oznaczania matematyka .php'>przestrzeni poniższe rozumienia tego pojęcia nie wykluczają się, choć położony w nich nacisk służy innym celom.W topologii mianem continuum określa się przestrzeń topologiczną która jest jednocześnie zwarta i spójna Continuum są m. in.Nie jest continuumPoniższe twierdzenie pozwala podawać dalsze przykłady continuów Wynika stąd w szczególności, że wykres dowolnej funkcji ciągłej zmiennej rzeczywistej, określonej na matematyka .php'>przedziale domkniętym jest continuum W teorii mnogości natomiast przez continuum oznaczane gotyckim „c” – lub hebrajskim „bet” z indeksem „1” – , rozumie się moc zbioru liczb rzeczywistych Mówimy więc, że zbiór X jest mocy continuum jeśli X jest równoliczny ze zbiorem liczb rzeczywistych