Colloquium Mathematicum

Colloquium Mathematicum – czasopismo matematyczne założone we Wrocławiu w 1950 przez Bronisława Knastera, Edwarda Marczewskiego, Hugo Steinhausa oraz Władysława Ślebodzińskiego Współcześnie pismo to jest wydawane przez Instytut Matematyczny PAN, ISSN: 0010-1354(p) 1730-6302(e). Publikuje ono jedynie artykuły pisane w jednym z następujących języków: francuskim, niemieckim, angielskim lub rosyjskim i wszystkie opublikowane w nim artykuły są indeksowane i opisywane w Mathematical Reviews.Pismo publikuje oryginalne prace badawcze umiarkowanej długości we wszystkich dziedzinach mateatyki teoretycznej.W składzie Komitetu Redakcyjnego czasopisma znajdują się 2008 : P. Biler, M. Bożejko, T. Byczkowski, A. Derdziński, T. Downarowicz, R Duda, T. Januszkiewicz, G. Karch, P. Krupski, M. Lemańczyk, T. Łuczak, W. Narkiewicz, L. Newelski, J. Okniński, W. Roter, C. Ryll-Nardzewski, D. Simson, A. Skowroński, R Srzednicki, Z. Szafraniec oraz R Szwarc.Adres redakcji: Colloquium Mathematicum Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Plac Grunwaldzki 2/4 50 384 WrocławPismo zostało założone w 1947 (pierwszy tom ukazał się na przełomie 1947 i 1948). W 1969 Marczewski tak wspominał utworzenie nowego pisma matematycznego :Pierwsze tomy Colloquium były redagowane przez profesorów Knastera, Marczewskiego, Steinhausa i Ślebodzińskiego. W początkowych latach każdy tom składał się z czterech części. Pierwsza, głowna cześć zawierała prace naukowe, a trzy dodatkowe części to Kronika (Chronique), Sprawozdania (Comptes Rendus) i Problemy (Problèmes). Dział kroniki raportował o najważniejszych wydarzeniach we wrocławskim środowisku matematycznym i został wyeliminowany po trzecim numerze czasopisma. Do 1961 Sprawozdania relacjonowały posiedzenia Oddziału PTM (zniknęły po numerze ósmym). Sekcja problemów przedstawiała wybrane problemy i zagadnienia z Nowej Księgi Szkockiej a także ich rozwiązania, przestała się ona jednak ukazywać w 1990. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie do dzisiaj (tom 113 ukazał się w 2008 i ma ono postać typowego czasopisma matematycznego zawierającego jedynie artykuły naukowe.