Canadian Institute of Actuaries

Kanadyjski Instytut Aktuariuszy (ang. Canadian Institute of Actuaries lub CIA, franc. Institut canadien des actuaires) – narodowa organizacja aktuariuszy w Kanadzie. Instytut został powołany do życia w 18 marca 1965 aktem parlamentu kanadyjskiego. Główne jego cele toInstytut zrzesza obecnie około 2500 członków.CIA przyznaje tytuł FCIA (od ang. Fellow of the Canadian Institute of Actuaries . Egzaminy kwalifikacyjne organizowane są wspólnie z amerykańskim Towarzystwem AktuariuszyDodatkowe stopnie członkowskie to: Associate, Correspondent i Affiliate.