Bzip2

bzip2 - algorytm i nazwa programu komputerowego będącego jedną z jego implementacji, do bezstratnej kompresji danych. Jest on dostępny na licencji analogicznej do licencji BSD Bzip2 jest popularny w systemach Unix i Linux. Zwykle jest używany do kompresji archiwów tar. Pliki o rozszerzeniu tar.bz2 zwykle służą do dystrybucji oprogramowania.Nowe wersje RPM korzystają z bzip2 (poprzednio gzip) do kompresji archiwum cpio.Program kompresuje bloki danych o rozmiarach od 100 do 900 kilobajtów, w skokach co 100k Każdy blok jest transformowany za pomocą transformaty Burrowsa-Wheelera, następnie przekształcany przez algorytm Move To Front, a w końcu kompresowany za pomocą algorytmu Huffmana Bzip2 osiąga znacznie lepsze (zwykle o 10% 20% wyniki niż algorytmy strumieniowe typu deflate Program potrzebuje do 8 megabajtów pamięci do kompresji i do 4 do dekompresji. Jest dostępny także wolniejszy, lecz zużywający mniej pamięci tryb dekompresji, który potrzebuje 2 5 megabajta. Dane te dotyczą bloków 900k, dla mniejszych rozmiarów bloków zużycie pamięci jest proporcjonalnie mniejsze Bzip2 używa własnych algorytmów sortowania bloków do transformaty Burrowsa-Wheelera, które są zazwyczaj bardziej efektywne od standardowych.