Bovespa

Bovespa (BOlsa de Valores dE São PAulo) to indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Sao Paulo. W jego skład wchodzą akcje 50 spółek Indeks Bovespa składa się z portfela akcji przedsiębiorstw, których obrót stanowi 80% obrotu giełdowego w czasie ostatnich 12 miesięcy i które brały udział w co najmniej 80% sesji giełdowych. Aby zapewnić odpowiednią reprezentatywność, skład indeksu jest rewidowany co trzy miesiące.