Bomba kryptologiczna

Bomba_kryptologiczna
Bomba kryptologiczna bomba Rejewskiego – urządzenie mechaniczno-elektryczne skonstruowane przez polskich kryptologów Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego w celu automatycznego łamania szyfrogramów niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.Unikatowość urządzenia polegała zarówno na koncepcji mechanicznego łamania szyfrów, jak i na wyjątkowych koncepcjach matematycznych które polscy kryptolodzy wykorzystali w celu złamania rzekomo niemożliwego do złamania mechanizmu szyfrującego.Dokumentację wojskowej wersji Enigmy, wraz z szczegółowym opisem bębenków szyfrujących, wywiadowi francuskiemu przekazał 8 listopada 1931 Hans-Thilo Schmidt, a Francuzi przekazali te informacje Polakom.Rejewski wykorzystał słabość stosowanej przez Niemców procedury szyfrowania - na początku wiadomości nadawano dwukrotnie zaszyfrowany kluczem dziennym klucz dla danej wiadomości. Początkowo, stosował stworzony ręcznie katalog zawierający wszystkie możliwe ustawienia bębenków. Gdy Niemcy dokonali drobnej zmiany w systemie przekazywania wiadomości i katalog stracił aktualność, Rejewski wpadł na pomysł stworzenia urządzenia, które na podstawie danych z danego dnia odtwarza ustawienia początkowe bębenków.W Polsce skonstruowano 6 bomb, po jednej dla każdej możliwej permutacji 3 bębenków szyfrujących w Enigmie.W grudniu 1938 r Niemcy dokonali modyfikacji Enigm, która powodowała, że potrzebne było 10 razy więcej bomb. Polacy nie zdołali ich skonstruować, ze względu na brak danych o budowie 2 nowych bębenków szyfrujących.Bomba została po raz pierwszy ujawniona 24 lipca 1939 roku. Wtedy też jej działanie zostało wyjaśnione pracownikom wywiadów: brytyjskiego oraz francuskiego. Plany bomb oraz dwie repliki Enigmy zostały następnie przesłane do Paryża, a stamtąd do Londynu. Jesienią 1939 kryptoanalitycy z Bletchley Park zdołali skonstruować wystarczającą ilość bomb 10 maja 1940 r Niemcy zmienili protokół przesyłania klucza - klucz wiadomości zaczął być nadawany jedynie raz - i bomby Rejewskiego przestały być skuteczne.W 1940 roku Alan Turing zaprojektował bombę kryptoanalityczną, atakującą inne słabości szyfru Enigmy. Dotarła ona do Bletchley Park 14 marca, lecz nie była dostatecznie szybka. Jej ulepszona wersja o nazwie Agnus Dei dotarła 8 sierpnia.