Błąd metody

Błąd metody, błąd obcięcia – błąd związany z zastosowaniem w metodzie numerycznej przybliżenia oryginalnego zagadnienia w sposób zmieniający jego właściwości matematyczne Przybliżenia związane z błędem metody zwykle dotyczą przejść granicznych, a ich występowanie w metodach numerycznych wynika ze sposobu wykonywania obliczeń w komputerach. Komputery nie mogą bowiem wykonać nieskończonej liczby działań matematycznych a wskutek stosowania arytmetyki zmiennoprzecinkowej operacje arytmetyczne obciążone są błędami zaokrągleń i efektem znoszenia się składników.Do podstawowych przybliżeń prowadzących do powstania błędu metody należą: