BEB

BEB (ang. Binary Exponential Back-off) – algorytm wykorzystywany przez metodę CSMA/CD w sieci Ethernet.Algorytm ten po i kolizjach losuje liczbę z matematyka .php'>przedziału 0 – 2i1 .Liczba ta w jednostce zwanej „slot time” oznacza czas, jaki stacja będzie musiała odczekać, zanim powtórnie rozpocznie nadawanie.Algorytm ten dostosowuje się do natężenia w sieci – wraz z jego wzrostem, a zatem i liczbą kolizji w sieci, losowana jest liczba z szerszego matematyka .php'>przedziału Górna granica matematyka .php'>przedziału jest przeważnie ograniczona do 16 co daje maksymalny czas oczekiwania 1023 jednostek „slot time”.