Automat obrachunkowy

Maszyna licząca do prostych prac rachunkowo-organizacyjnych umożliwiająca pisanie tekstu oraz wykonywanie co najmniej 4 podstawowych działań zgodnie ustalonym programem. Jest rozwinięciem maszyn do księgowania i fakturowania.Przeważnie był to specjalizowany minikomputer np. MERA 302 zawierała minikomputer MOMIK 8b. Zastąpiony przez komputer osobisty.Zobacz też: mała informatyka, historia informatyki, informatyka.