August Ferdinand Möbius

August Ferdinand Möbius (ur. 17 listopada 1790 w miejscowości Schulpforta, zm. 26 września 1868 w Lipsku) – niemiecki matematyk i astronom,Studiował na Uniwersytecie w Lipsku, początkowo prawo, później zmienił zainteresowania na matematykę fizykę i astronomię. Studia ukończył w 1809. W 1813 pojechał do Getyngi, gdzie studiował astronomię pod kierunkiem Gaussa Potem studiował matematykę w Halle pod kierunkiem Pfaffa. Pracę doktorską napisał w astronomii (O okultacji gwiazd matematyka .php'>stałych 1815) ale jego habilitacja dotyczyła równań trygonometrycznych.Od 1816 zatrudniony na Uniwersytecie w Lipsku i Obserwatorium w Lipsku.Jeden z twórców nowoczesnej geometrii algebraicznej, pierwszy wprowadził współrzędne jednorodne w geometrii rzutowej, podał nową klasyfikację krzywych i powierzchni oraz pojęcie przekształcenia rzutowego. Znany m.in. z odkrycia (w roku 1831) funkcji Möbiusa oraz (w roku 1858) wstęgi Möbiusa – nieorientowalnej powierzchni dwuwymiarowej, która (gdy rozważana jako zanurzona w matematyka .php'>przestrzeni trójwymiarowej) ma tylko jedną stronę.Prace Möbiusa z dziedziny astronomii:Jego imieniem nazwano planetoidę 28516 Möbius.