ATX (giełda)

283 jpg' alt='ATX_(gie%C5%82da)'>
ATX (skrót Austrian Traded Index – najważniejszy indeks giełdowy Wiedeńskiej Giełdy Papierów Wartościowych (Wiener B rse . ATX tak jak większość indeksów europejskich jest indeksem cenowym ATX jest na bieżąco obliczany i publikowany we wszystkie dni działania giełdy. Indeks jest obliczany na podstawie kursów akcji 21 największych spółek giełdowych. Udział poszczególnych akcji zmienia się zależnie od kapitalizacji danego przedsiębiorstwa. Indeks ATX służy również jako baza dla instrumentów futures i dla opcji Indeks ATX wystartował 2 stycznia 1991 roku na poziomie 1 000 punktów Po wielu zmianach w 2005 roku kurs przekroczył poziom 3 000 punktów Na początku 2006 roku kurs wynosi około 3 800 punktów Ważnymi spółkami zaliczanymi do indeksu ATX są: Erste Bank OMV i Telekom Austria, które stanowią ok. 50% wartości indeksu