Atak z wybranym tekstem jawnym

Atak_z_wybranym_tekstem_jawnym
Atak z wybranym tekstem jawnym (CPA Chosen-plaintext attack), jest modelem ataku kryptologicznego który zakłada, że atakujący ma możliwość wybrania tekstu jawnego do zaszyfrowania i zdobycia odpowiadającego mu kryptogramu. Celem tego ataku jest zdobycie jakichkolwiek informacji na temat zaszyfrowanej wiadomości, lub klucza szyfrującego. W najgorszym przypadku wybrany tekst jawny umożliwia poznanie tajnego klucza wykorzystywanego w układzie.Na pierwszy rzut oka model takiego ataku wydaje się nierealny, gdyż nie wydaje się możliwe, aby atakujący mógł nakłonić ofiarę, do zaszyfrowania dla niego dużej liczby wcześniej wybranych wiadomości. We współczesnej kryptografii wymagana jest jednak odporność na jeszcze silniejsze modele (np. atak z wybranym szyfrogramem . Atak z wybranym tekstem jawnym jest szczególnie ważny w kontekście kodowania kluczem publicznym, gdzie klucz publiczny jest jawny i atakujący może przy jego użyciu zakodować dowolną informacje.Można wyróżnić dwie formy ataku z tekstem jawnym:Nielosowe (deterministyczne) algorytmy z kluczem publicznym, są bardzo podatne na atak "słownikowy", w którym atakujący buduje tablicę prawdopodobnych wiadomości i odpowiadających im szyfrogramów. Aby znaleźć znaczenie szyfrogramu atakujący po prostu sprawdza, czy w jego bazie nie ma takiego samego. W rezultacie algorytmy z kluczem publicznym wymagają czynnika losowego.Konwencjonalne algorytmy symetryczne, w których ten sam klucz używany jest do szyfrowania jak i deszyfrowania, mogą być podatne na inne formy ataku z tekstem jawnym, np. kryptoanaliza różnicowa algorytmów blokowych. Przykładem techniki opierającej się na ataku z wybranym tekstem jawnym jest technika zwana "Gardening" użyta przez aliantów do rozszyfrowania Enigmy.