Atak z wybranym szyfrogramem

Atak z wybranym szyfrogramem (CCA, chosen ciphertext attack) jest modelem ataku kryptograficznego, który zakłada, że atakujący ma możliwość wybrania kryptogramu i zdobycia odpowiadającego mu tekstu jawnego. Urządzenie, do którego atakujący ma dostęp, jest na ogół nazywane wyrocznią deszyfrującą (decryption oracle). Wyrocznia potrafi rozszyfrowywać podane jej kryptogramy.Celem tego ataku jest zdobycie danych, które w przyszłości (np. po utracie dostępu do wyroczni) pozwolą na zdobycie jakichkolwiek informacji dotyczących zaszyfrowanych wiadomości lub klucza szyfrującego. Taki atak może być również użyteczny, kiedy nie można wykorzystać wyroczni do dekodowania wszystkich możliwych kryptogramów (w tym będących celem ataku), ale istnieje do niej matematyka .php'>stały dostęp.Specyficzne formy tego ataku są czasem nazywane "lunchtime" (przerwa obiadowa) lub "midnight" (północ) attack, odnosząc sie do scenariuszy w jakich atakujący uzyskuje dostęp do maszyny deszyfrującej.