Argumentowość

W logice, matematyce i informatyce argumentowość (lub arność) – liczba argumentów funkcji, funkcji zdaniowej, relacji, operatora lub symbolu funkcyjnego.Często występują funkcje jednoargumentowe (unarne): negacja, sinus, funkcja wykładnicza, funkcja potęgowa i dwuargumentowe (binarne): koniunkcja, dodawanie mnożenie, potęgowanie.W matematyce funkcje o wyższej argumentowości spotyka się rzadziej, są natomiast często używane w programowaniu (zob. podprogram).