Arabski system liczbowy

Arabski system liczbowy – inaczej też abdżad – był systemem zapisu liczb przez Arabów przed przejęciem w IX w. cyfr indyjskich. Był to system addywny.Wartości liczbowe liter:W krajach Maghrebu gdzie kolejność liter w alfabecie odbiega nieco od standardowej, niektóre litery mają inne wartości liczbowe.