Aproksymacja średniokwadratowa

Aproksymacja średniokwadratowa to aproksymacja której celem jest minimalizacja błędu na matematyka .php'>przedziale . Istotność błędu w poszczególnych punktach mierzy się za pomocą funkcji wagowej w(x). Jeśli funkcję f(x) próbuje się przybliżać za pomocą g(x), to minimalizuje się błąd:Metodami tego rodzaju aproksymacji są: