Aproksymacja punktowa

Aproksymacja punktowa to rodzaj aproksymacji pozwalający przybliżyć zbiór punktów funkcją ciągłą Aproksymacja ta, w odróżnieniu od większości innych metod aproksymacji nie wymaga znajomości postaci analitycznej funkcji aproksymowanej.Wyróżniamy co najmniej dwie metody aproksymacji punktowej: