Antylogarytm

Antylogarytm danej liczby a to taka liczba, której logarytm jest właśnie równy a.Dokładniej: dana liczba a jest równa logarytmowi o pewnej podstawie p z jakiejś liczby b — b jest właśnie antylogarytmem a.Z kontekstu zawsze powinno wynikać, jaka jest podstawa p logarytmu — znajdując antylogarytm wyliczamy wartość odpowiedniej funkcji wykładniczej o podstawie p:b=pa.Na przykład: jeżeli log2 x = 3 to w tej sytuacji antylogarytmem 3 jest 23=8