Antyhomomorfizm

Antyhomomorfizm – funkcja określona na zbiorach z określonym na nich działaniem mnożenia odwracająca jego porządek; homomorfizm odwracający porządek mnożenia.Antyautomorfizm – antyhomomorfizm będący zarazem przekształceniem wzajemnie jednoznacznym teoria_kategorii .php'>obiektu na siebie.Niech G,H będą grupami. Mówimy, że przekształcenie jest antyhomomorfizmem grup, jeśliNiech P R będą pierścieniami. Mówimy, że przekształcenie jest antyhomomorfizmem pierścieni, jeślidla każdego , jeżeli pierścień ma jedynkę, to dodatkowo musi być spełniony warunekJeśli R jest pierścieniem przemiennym, to każdy antyhomomorfizm jest homomorfizmem pierścieni Dla algebr nad matematyka .php'>ciałem przekształcenie musi być liniowe nad daną matematyka .php'>przestrzenią liniową.