Antiquitates Mathematicae

Antiquitates Mathematicae (Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego Seria VI) – rocznik wydawany przez Polskie Towarzystwo Matematyczne ISSN 1898-5203.Czasopismo publikuje teksty odczytów przedstawianych na konferencjach naukowych PTM z historii matematyki oraz inne prace z historii matematyki Pewna preferencja jest dana pracom i archiwaliom dotyczącym historii matematyki polskiej.Redaktorem naczelnym czasopisma jest Witold Więsław .Adres redakcji: Antiquitates Mathematicae Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Plac Grunwaldzki 2/4 50 384 WrocławCzasopismo zostało powołane do życia na Walnym Zgromadzeniu Polskiego Towarzystwa Matematycznego we wrześniu 2006 pod nazwą Roczniki historyczne jako kontynuacja 19 tomów materiałów konferencyjnych wydanych okazjonalnie przez różne instytucje. Powołano zespół organizacyjny czasopisma w składzie: Roman Duda, Lech Maligranda, Jerzy Mioduszewski, Andrzej Pelczar, Andrzej Schinzel, Krzysztof Tatarkiewicz, Witold Więsław, Krystyna Wuczyńska .Później zmieniono nazwę czasopisma na Antiquitates Mathematicae i pierwszy jego tom ukazał się pod tą nazwą w 2007 Inne Roczniki PTM: