Analiza sytuacji

Analiza sytuacji to badanie, które ma za zadanie określić miejsca firmy na określonym obszarze w związku z rozpatrywaną możliwością jej rozwoju oraz występujących w tym zakresie ograniczeń. Analiza sytuacji powinna obejmować analizę, przewidywanie rozwoju rynku, popytu na teoria_kategorii .php'>produkty firmy, obroty, udziału rynkowego, zysków, zachowań konsumentów oraz sposobu wykorzystania prowadzonych instrumentów marketingu.