AMOS oprogramowanie statystyczne

Amos jest narzędziem do modelowania równań strukturalnych (ang. Structural equation modeling - SEM), które wspiera poszukiwania teoretyczne i badania o szeroki zestaw analiz wielowymiarowych, w tym regresję, analizę czynnikową, korelację czy analizę wariancji. W programie tym można specyfikować, szacować, obliczać i prezentować modele za pomocą diagramów ścieżkowych, pokazujących relacje między zmiennymi.Z pomocą Amosa można budować modele postaw i zachowań, które pomagają potwierdzać występowanie złożonych związków pomiędzy zmiennymi. Amos pozwala równocześnie analizować dane z kilku populacji, takich jak na przykład różne grupy etniczne. Podnosi wiarygodność danych dzięki użyciu wielu wskaźników. Uzupełnia braki danych i ukryte wartości, takie jak wartości czynnikowe, drogą wielokrotnej imputacji. Może on być również użyty do badań longitudinalnych, analiz wielu grup i analizy rzetelności.W programie Amos modele są budowane dzięki konfigurowalnym paskom narzędzi i wykorzystaniu metody „przeciągnij i upuść”. Interfejs programu pozwala tworzyć diagramy ścieżkowe analiz przy użyciu narzędzi rysowania. Używając dostępnych w Amosie technik eksploracyjnych można wybrać najlepszy model z dużej liczby potencjalnych kandydatów. Na podstawie wiedzy opartej o wyniki poprzednich badań możliwa jest specyfikacja ograniczeń wartości parametrów modelu. Po dopasowaniu modelu, diagramy ścieżkowe programu Amos pokazują siłę związku pomiędzy zmiennymi Obszary zastosowań: