American Academy of Actuaries

238 jpg' alt='American_Academy_of_Actuaries'>
Amerykańska Akademia Aktuariuszy (ang. The American Academy of Actuaries lub AAA) – organizacja reprezentująca i zrzeszająca amerykańskich aktuariuszy bez względu na specjalizację. Założona w 1965, reprezentuje aktuarialną pozycję w sprawach polityki społecznej a także promuje aktuarialny profesjonalizm.Akademia, w 1988, utworzyła niezależne Actuarial Standards Board (lub ASB), mające za zadanie umacnianie zasad praktykowania we wszystkich specjalnościach aktuarialnych. ASB jest upoważnione do wprowadzania i zmiany standardów uprawiania zawodu aktuariusza.Członkostwo w Akademii jest wymagane przy podpisywaniu opinii aktuarialnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki.Akademia publikuje wiele opinii dotyczących konkretnych problemów polityki społecznej. Ponieważ organizacja nie jest związana z żadna partią polityczna, opinie te są bezstronne, zgodne z aktuarialną praktyką.Akademia wydaje Contingencies, dwumiesięcznik zawierający artykuły omawiające aktualne problemy i zagadnienia związane z zawodem aktuariusza.