Ameba (matematyka)

195 jpg' alt='Ameba_ matematyka '>
W matematyce matematyka .php'>ameba jest zbiorem związanym z wielomianem jednej lub wielu zmiennych zespolonych. matematyka .php'>Ameby znajdują zastosowanie w geometrii algebraicznej.Rozważmy funkcję:Niech p(z) będzie wielomianem n zmiennych zespolonych - jego pierwiastki są wektorami postaci . matematyka .php'>Amebą wielomianu p nazywamy zbiór matematyka .php'>Ameby zostały zdefiniowane w 1994 roku, w książce Gelfanda, Kapranowa, i Żełwińskiego .