Alicja i Bob

Alicja i Bob - powszechnie używane aliasy dla archetypów w takich dziedzinach jak kryptologia i fizyka. Te nazwy są używane dla wygody, gdyż wyjaśnienia typu "Osoba A chce wysłać wiadomość do osoby B" mogą być zbyt trudne do śledzenia w złożonych systemach zawierających wiele poziomów. Kolejne imiona podążają za alfabetem, wrastając w żargon w tych dziedzinach, pomagając w łatwiejszym wyjaśnianiu czysto technicznych tematów.W kryptologii i bezpieczeństwie sieci, jest wiele szeroko używanych nazw dla uczestników dyskusji i prezentacji na temat różnych protokołów. Te nazwy są typowe, sugerujące, czasem zabawne i efektywnie służą jako zmienne metasyntaktyczne.W typowych implementacjach tych protokołów, jest przyjęte, że czynności przypisane do postaci typu Alicja i Bob nie byłyby bezpośrednio wykonywane przez osoby fizyczne, ale raczej byłyby zawierzone zautomatyzowanym jednostkom typu program komputerowy.Ta lista jest w większości wypisana z książki "Kryptografia dla praktyków" autorstwa Bruce Schneiera. Alicja i Bob są pierwowzorami w kryptologii; popularna jest również Ewa.