Algorytm wielomianowy

Algorytm_wielomianowy
Algorytm wielomianowy – algorytm, którego czas działania ograniczony jest przez wielomian od rozmiaru danych wejściowych. Problemy, dla których istnieje algorytm wielomianowy nazywane są łatwymi do rozwiązania, w przeciwieństwie do problemów uważanych za trudne.