Aksjomat nieskończoności

Aksjomat nieskończoności to jeden z aksjomatów teorii mnogości Mówi, że istnieje zbiór spełniający dwa następujące warunki:gdzie S(y) jest następnikiem porządkowym zbioru y:Oznacza to, że do zbioru należą:itd Zbiór taki jest zbiorem nieskończonym – stąd nazwa aksjomatu Zbiór który składa się z elementów (i żadnych innych) można utożsamić ze zbiorem liczb naturalnych, zbiory zaś utożsamić z liczbami Zbiór spełniający warunki aksjomatu nazywamy zbiorem induktywnym.