Acta Arithmetica

Acta Arithmetica – czasopismo matematyczne załoźone w Warszawie w 1935 przez Salomona Lubelskiego i Arnolda Walfisza Współcześnie pismo to jest wydawane przez Instytut Matematyki PAN, ISSN: 0065-1036(p) 1730-6264(e). Wszystkie publikowane w nim artykuły są indeksowane i opisywane w Mathematical Reviews.Pismo publikuje oryginalne prace badawcze w zakresie arytmetyki teoretyczna i teoria liczb.W składzie Komitetu Redakcyjnego czasopisma znajdują się między innymi 2008 : D. R Heath-Brown, J. Kaczorowski, A. Schinzel, W. M. Schmidt, R Tijdeman, M. Radziejewski oraz jako doradzający edytorzy J. Browkin, H. Iwaniec, W. Narkiewicz.Adres redakcji: Acta Arithmetica Umultowska 87, 61-614 PoznańPismo zostało założone w 1935 jako trzecie polskie czasopismo matematyczne poświęcone tylko jednej gałęzi matematyki Rok później fakt ten był tak skomentowany przez J. D. Tamarkina :W okresie II Rzeczpospolitej ukazały się 3 tomy czasopisma. Zostało ono wznowione po wojnie dopiero w 1958 roku kiedy ukazał się tom 4. (redaktorem naczelnym był wtedy Wacław Sierpiński . Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie do dzisiaj (tom 132 ukazał się w 2008 .