3 (liczba)

3 (trzy) to liczba naturalna następna po 2 i poprzedzająca 4. 3 jest też cyfrą wykorzystywaną do zapisu liczb w różnych systemach, np. w ósemkowym, dziesiętnym i szesnastkowym systemie liczbowym. Cechą podzielności zapisanej w systemie dziesiętnym liczby przez 3 w systemie dziesiętnym jest podzielność sumy cyfr danej liczby przez 3 np.9 jest podzielne przez 3 więc liczba 123456789 jest podzielna przez 3 3 jest drugą liczbą pierwszą, pierwszą liczbą Fermata oraz pierwszą liczbą Mersenne'a 3 dniem w roku jest 3 stycznia. Zobacz też co wydarzyło się w 3 roku n.e 3 miesiącem w roku jest marzec