30 (liczba)

148 jpg' alt='30_(liczba)'>
30 (trzydzieści) to liczba naturalna następna po 29 i poprzedzająca 31 Warunek podzielności zapisanej w systemie dziesiętnym liczby przez 30 to, aby suma cyfr była podzielna przez 3 a cyfra jedności równała się 0 30 dniem w roku jest 30 stycznia. Zobacz też co wydarzyło się w 30 roku n.e.