11 (liczba)

11 (jedenaście) to liczba naturalna następna po 10 i poprzedzająca 12 Warunek podzielności zapisanej w systemie dziesiętnym liczby przez 11 to, aby po odjęciu od sumy cyfr stojących na miejscach parzystych, sumy cyfr stojących na miejscach nieparzystych otrzymamy liczbę podzielną przez 11 Przykład: Liczba 854073 → (8+4+7) - (5+0 3 = 19 - 8 = 11854073 jest podzielna przez 11Polska nazwa tej liczby ma bezpośrednie powiązanie ze stosowanym niegdyś addywnym systemem liczbowym języka cerkiewnosłowiańskiego – systemem liczbowym cyrylicy. Wszystkie liczby z zakresu 11 19 mają nazwy konstrukcji "cyfra na dziesięciu" (gdzie "cyfra" to któraś z wartości 1…9), przy czym "dziesięciu" uległo skróceniu do "ście". W przypadku "jeden na dziesięciu" uległo skróceniu do "jeden-na-ście" (czyli "jedenaście"), tak jak "dwa na dziesięciu" do "dwa-na-ście" ("dwanaście") itd. aż do "dziewięć na dziesięciu" do "dziewięt'-na-ście" ("dziewiętnaście").Spotykana jest czasem niechlujna wymowa tego wyrazu jak "jedynaście" jest błędna 11 dniem w roku jest 11 stycznia. Zobacz też co wydarzyło się w 11 roku n.e 11 miesiącem w roku jest listopad.