1000 (liczba)

Tysiąc – liczba całkowita o wartości: 1 000 = 103W układzie SI mnożnikowi 103 odpowiada przedrostek jednostki matematyka .php'>miary kilo o symbolu k np. kg - kilogram, a jego odwrotności (jedna tysięczna) 10 3 odpowiada mili o symbolu m np. mm - milimetr.